OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající Bc. Radek Novotný, Novosady 34, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 74641671, DIČ: CZ8412274255 jako provozovatel serveru www.arp-racingparts.com je správcem osobních údajů a garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat. Prodávající jakožto správce osobních údajů̊, prohlašuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb. (zákon o zpracování osobních údajů) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Údaje, které poskytujete jako fyzická osoba:

 • jméno a příjmení
 • adresa pro fakturaci a dodání zboží
 • telefon
 • e-mail

Údaje, které poskytujete jako právnická osoba:

 • název firmy
 • adresa pro fakturaci a dodání zboží
 • DIČ
 • telefon
 • e-mail

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Pokud si založíte uživatelský účet, jsou Vaše data využívána pro správu tohoto účtu.

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům mimo přepravců zajišťující dodávku konkrétního zboží. To však vždy pouze v rámci konkrétních případů s využitím těchto služeb a výhradně v mezích předpisů na ochranu osobních údajů.

Práva subjektu údajů:

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že kupující má právo od správce – prodávajícího získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Kupující má také právo, aby správce-prodávající bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má kupující právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – prodávajícího zlikvidovat osobní údaje, které o kupujícím zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a kupující o to požádá.

Kupující má právo, aby správce – prodávající v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má kupující právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává kupujícímu možnost získat osobní údaje, které́ správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů – kupující, který dal souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro obchodní a marketingové účely, má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu správce nebo na jeho e-mailovou adresu. Osobní údaje kupujícího může správce zpracovávat i bez souhlasu uživatele v rozsahu potřebných právních důvodů zpracování, tzn. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

V případě pochybností uživatele se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas pro obchodní a marketingové účely zahrnuje:

 • zpracováním Vašich osobních údajů k marketingovým účelům
 • zasíláním obchodní nabídky na Vaši emailovou adresu (maximální četnost takové nabídky je maximálně 1x/14 dní) odhlášení Vaší emailové adresy je možné přímo v nabídce, nebo ve Vaší registraci.

Pokud se rozhodnete vymazat Váš email z naší rozesílací databáze, můžete jeho vymazání provést sami a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu nebo nám napište email na: info@arp-racingparts.com s žádostí o vyřazení. O vymazání Vašeho kontaktu budete informováni mailem.